HINNASTO

Hinnasto on joustava ja määrittyy aina tapauksen mukaan

Hinnasto | Asianajotoimisto Pekka Vartiainen Oy


Hinnasto on joustava ja määrittyy aina tapauksen mukaan.

Tarjoan aina hinta-arvion toimeksiannon toteuttamisesta, useimmissa tilanteissa pystyn myös tarjoamaan sinulle kiinteän hinnan. Voit halutessasi pyytää alustavan hinta-arvion myös yhteydenottolomakkeella »

Alkuneuvottelu on aina maksuton. Veloitan vain tehdystä työstä.

Ota yhteyttä »

Esimerkkejä alkaen-hinnoista:

 • Testamentti 200,00€ yksinkertainen, ei sis alv.
 • Perunkirjoitus 800,00€, ei sis alv.
 • Edunvalvontavaltuutus 200,00€, ei sis alv.
 • Avioehto 200,00€, ei sis alv. 
 • Osituskirja 800,00€, ei sis alv.
 • Lahjakirja 200,00€, ei sis alv. 
 • Irtaimen kauppakirja 300,00€, ei sis alv. 
 • Kiinteistön kauppakirja 500,00€ ja kaupanvahvistua 120,00€, ei sis alv.
 • Yrityksen perustamisasiakirjat 300,00, ei sis alv. 
 • Osakassopimus 600,00, ei sis alv. 

Tuntiveloitus


Asianajotoimiston aikaperusteinen palkkio tavanomaisista toimenpiteistä:

 • Yritysasiakkaat 250,00€/tunti+ alv 24 %
 • Yksityisasiakkaat 225,00 euroa / tuntihinta(sisältää alv:n)

Kiinteä hinta / enimmäishinta

Jos työmäärä on etukäteen arvioitavissa riittävällä tarkkuudella, toimeksiannolle voidaan sopia enimmäis- tai kiinteä hinta. 

Jos tehtävä on poikkeuksellisen haastava, edellyttää erityistä asiantuntemusta, suoritetaan normaalin työajan ulkopuolella, erityisen kiireellisenä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, palkkio voi olla enintään 20 % sovittua suurempi.


Oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynneistä veloitan 275,00 euroa/tunti, sis alv.

Palkkion lisäksi asiakkaalta peritään mahdolliset viranomaisten perimät toimituskulut ja muut suorat kustannukset.

Selvitän aina, onko sinulla mahdollisuuksia saada kustannuksia katetuksi joko kokonaan tai osittain oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusavusta.


Oikeudenkäyntikulut

Ensisijaisesti avustajan käyttämisestä aiheutuvista kuluista vastaa asiakas itse. Oikeudessa olevista kustannuksista on mahdollisuus saada korvaus valtiolta maksuttoman oikeudenkäynnin muodossa tai oikeusturvavakuutuksesta vakuutusyhtiöltä. Sikäli kun kyse on kuolinpesän varallisuudesta, pesänjaosta aiheutuvat kustannukset maksetaan kuolinpesän varoilla.

Maksuton oikeudenkäynti


Mikäli tulot ja maksuvara (vuokrat yms. poistaen) eivät ole liialliset, oikeudenkäynnin avustajan kulut voi saada maksettua valtion varoista. Ks. maksuvara sakkolaskurista.

Oikeusapua (= oikeudenkäyntikulut valtion varoista) voivat saada Suomessa asuvat henkilöt, mutta oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, mutta muussa elinkeinotoimintaansa liittyvässä asiassa vain, jos siihen on erityistä syytä.

Oikeusapua ei myönnetä, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys tai jos oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä. Oikeudenkäyntiä ei saa maksutta:

 • yksinkertaiset hakemusasiat, kuten riidattomat avioerot
 • rikosasiat, joissa odotettavissa on sakkorangaistus, tai muu selvä asia, esimerkiksi rattijuopumus
 • verotusta tai julkista maksua koskevat asiat
 • asiat, joissa vaatimukset perustuvat kunnan jäsenyyteen.

Asiakas voi valita, haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan.
 

Oikeusturvavakuutus

Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Tällöin oikeudenkäynnin avustajan kulut korvaa vakuutusyhtiö.

Oikeusturvavakuutus on yleensä osana KOTIVAKUUTUSTA tai jotain muuta vakuutusta, kuten autovakuutusta.

Ennen oikeudenkäyntiä tulee selvittää, korvaako vakuutusyhtiö riidan avustajan kulut.

Ota yhteyttä »